Informacje Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców:

  • Jacek Weigl – przewodniczący Rady Rodziców
  • Agnieszka Dziuba – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  • Sylwia Stankiewicz – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  • Paweł Jankowski – skarbnik Rady Rodziców
  • Monika Kluź – sekretarz Rady Rodziców
  • Małgorzata Romańska – Krasowska – członek Prezydium Rady Rodziców
  • Marcin Zimmer – członek Prezydium Rady Rodziców

Rachunek Rady Rodziców CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie:
05 1320 1104 7850 1432 2000 0001