Wielojęzyczność

Nauka języków obcych to nasz priorytet. Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego.