Informacja w sprawie rekrutacji

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci!
Informujemy, że decyzją Dyrektora CLVIII LO,
aby anulować wniosek i tym samym wycofać dokumenty
do poszczególnych oddziałów naszego liceum,
kandydat zobowiązany jest przybyć do szkoły osobiście
wraz z jednym z rodziców/ opiekunów prawnych
w celu podpisania stosownego wniosku i odebrania dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna Czartoryskiej