ECDL

W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale lepiej je mieć.

Jedna z naszych szkolnych pracowni komputerowych posiada status Laboratorium Edukacyjnego ECDL, w którym można podejść do egzaminów  ECDL Base, w zakres którego wchodzą egzaminy:

  • ECDL B1 – Podstawy pracy z komputerem
  • ECDL B2 – Podstawy pracy w sieci
  • ECDL B3 – Przetwarzanie tekstów
  • ECDL B4 – Arkusze kalkulacyjne

Przygotowanie do egzaminów odbywa się w poniedziałki – na pierwszej i dziewiątej godzinie lekcyjnej.

W roku ubiegłym Europejski Certyfikat  Umiejętności Komputerowych zdobyło 12 uczniów naszej szkoły. Kolejne osoby są w trakcie procesu certyfikacji.

Warto wiedzieć, że w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL mogą być zwolnieni z obowiązków udziału w zajęciach i egzaminach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Zapraszam wszystkich chętnych do rozpoczęcia przygody z ECDL

 Agnieszka Domagała