Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

РУССКИЙ ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

 

 

 


 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom
życzymy  radosnego, bezpiecznego wypoczynku,
  

odpoczynku od trudnych obowiązków 

i szczęśliwych powrotów.  

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Gimnazjum 93   


Test predyspozycji językowych (rekrutacja uzupełniająca)

odbędzie się 2 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00.
 Test jest tylko dla osób, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie. Podania/wnioski złożone w sekretariacie szkoły

będą uwzględnione w rekrutacji uzupełniającej

zgodnie z harmonogramem rekrutacji do gimnazjum. 


 

W dniach od 4 lipca do 18 sierpnia 2016 r. 

 sekretariat będzie czynny w godzinach 9.00-15.00. 

 

 


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2016 / 2017


KLASY I uczniowie nie kupują podręczników, wypożyczają je z biblioteki szkolnej na podstawie Regulaminu udostępniania.

KLASY II  - uczniowie nie kupują podręczników, wypożyczają je z biblioteki szkolnej na podstawie Regulaminu udostępniania.

KLASY III 


REKRUTACJA DO GIMNAZJUM 93 

Zgodnie z zasadami rekrutacji kandydaci z obwodu, którzy wybrali na zgłoszeniu tylko szkołę obwodową, w dniach 24 - 28 czerwca 2016 r. dostarczają do gimnazjum rejonowego oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

Kandydaci spoza obwodu oraz z obwodu, którzy wybrali na listach preferencji co najmniej dwie szkoły, w dniach 24-28 czerwca 2016 r. dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

Oryginały należy przynieść 18-19 lipca 2016 r. po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum.

Wraz z oryginałami dokumentów należy przynieść:

  • 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • kartę zdrowia,
  • deklarację wyboru zajęć.

Rodzice uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszego gimnazjum proszeni są o wpłacanie pierwszej raty - 200 zł do 20 lipca 2016 r.  na wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, który odbędzie się na początku roku szkolnego 2016/2017. Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców 301240 6250 1111 0000 4591 0823 lub w sekretariacie szkoły.

Informacje dotyczące wyjazdu integracyjnego>>

Harmonogram wyjazdu>>


 

 

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawa>>

Kryteria rekrutacji do gimnazjów>>

Harmonogram działań kandydata>>

Proponowane oddziały w Gimnazjum 93>>

Obwód Gimnazjum 93>>

Deklaracja wyboru zajęć>>

 


 

Z ŻYCIA SZKOŁYWARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE - rok szkolny 2016/17


 

 

Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny zgadzasz się na ich stosowanie.  [więcej]